دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی- اخبار و اطلاعات
اطلاع رسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۸ | 


AWT IMAGE

اطلاعات بیشتر:  linkpost.ir/mxghY

کلیدواژه: #مالیات #اظهارنامه_مالیاتی

رسانه دانش بنیان:    @daneshbonyan_isti
.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی:
http://rds.iust.ac.ir/find-120.17298.50360.fa.html
برگشت به اصل مطلب